قالب وبلاگ

طرح صالحین از معارف دینی و آموزه های الهی گرفته شده و یک طرح ریشه دار و آمیخته با اعتقادات ماست نه اینکه عده ای ان را از عقل خود آغاز کنند.

در اینجا ، به تعدادی از آیات قرآن کریم که راجع به جایگاه و ویژگیهای صالحین بوده ، اشاره شده و قصد دارم مبحث صالحین را از متون وحی الهی به شما عزیزان نشان دهم.

انشاءالله خداوند توفیق صحیح فهمیدن و صحیح عمل کردن به آیات قرآن را به من و شما عنایت فرماید.

1- «وَ الذین امنوا و عملواالصالحات لَنُدخِلنَّهم فی الصالحین.» (سوره عنکبوت آیه 9 )

«و آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند را البته در صف صالحین آوریم.»

در این آیه آمده است : صالحین کسانی هستند که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند. این یک خصوصیت بارز صالحین است ،یعنی کسانی که ایمانیات صحیح آنها وارد عملشان شده وعمل آنها،فعل آنها در دنیا از نظر خداوند واهل بیت عمل صالح به حساب می آید.

در واقع کسانی که ایمانیات واعتقادات خود را بر اساس فرمایشات خداوند واهل بیت صحیح وقوی می کنند وسعی می کنند به این ایمانیات صحیح ،بها داده وبه اذن خداوند این ایمانیات رادر راستای برپایی ظهوروآینده بعد از آن به عمل بکشانند،عملشان،عمل صالح به شمار می رود. وبا توجه به این آیه خداوند چنین کسانی را جزو صالحین قرار می دهد.پس از نظر خداوند واهل بیت.

صالح به کسی گفته می شود که ایمانیات صحیح خود راتحت ولایت ولی عالم در راستای برپایی ظهور وآینده بعد از آن به عمل بکشاند.

 


2-«اِنَّ الذین امنوا و عملواالصالحات و اقاموا الصلوۀ و اتوا الزکوۀ لَهُم اجرهم عند ربِّهم و لا خوفٌ علیهم ولاهُم یحزنون. » (سوره بقره آیه 277)

همانا آنان که اهل ایمان هستند و عمل صالح انجام می دهند و نماز را اقامه می کنند و زکات می دهند آنان نزد پروردگارشان پاداش نیکو خواهند داشت .ایشان هرگز ترس و بیمی ندارند و هیچ غم و اندوهی نخواهند داشت.

از خصوصیات دیگر صالحین که خداوند در این آیه فرموده است،این است که:صالحین نمازشان اقامه می شود، ما مسلمان ها وقتی نماز می خوانیم،طبق آیه(45 عنکبوت) چیزی را می سازیم. واین ساختن در قرآن با واژه (تَصنَعوُن)آمده است.

اگر ما انسانها نمازمان را درست وکامل وتحت ولایت ولی عالم به جا آوریم،این نماز،به شکل انسانی در کمال حسن وزیبایی ساخته می شود. انسانی که زنده است ودارای روح می باشد.وروح نمازمان ،همان روح آن موقعیتی می باشد که ولی عالم،نمازمان رادرآن موقعیت قرار داده است.

این نمازکه تحت ولایت ولی عالم،به شکل انسانی کامل در آمده است،می تواند در نظام عالم فعل انجام دهدو موثر باشد.و وقتی نماز به این کیفیت رسیده می شود،این نماز،اقامه شده است.

به همین دلیل است که خداوند واهل بیت بسیار تأکید دارندکه نمازتان رامُفت از دست ندهید.این نمازها باید اقامه شوند.باید انسانی موثردر پیاده شدن برنامه های خداوند در نظام عالم باشند.وطبق این آیه صالحین کسانی هستند که نمازشان اقامه می شود.

ایشان کسانی هستند که نمازشان تحت ولایت ولی عالم، در راستای برپایی ظهوروآینده بعد از آن اقامه می شود.در واقع حال وهوای نمازشان،حال وهوای برپایی ظهورامام زمان وبهشت بعد از آن است.روح نمازشان،روح برپایی ظهور است.اقامه شدن نماز یکی از راه هایی است که صالحین توسط آن برای آینده کار می کنند وفعل انجام می دهند.وباعث برپایی ظهور وآینده بعد از آن می شوند.

3- « و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوۀ انّا لا نضیعُ اجر المصلحین» (سوره اعراف آیه170)

«آنان که متوسل به کتاب شدند ، و نماز به پا داشتند ما اجر صالحین را ضایع نخواهیم کرد.»

این آیه از خصوصیت دیگر صالحین صحبت می کند. اینکه تمسک به کتاب دارند. و مولا علی(ع) منظور از کتاب را، اهل بیت دانسته اند. پس وقتی در آیه 170 سوره اعراف ، از صالحین صحبت می شود که تمسک به کتاب دارند ، یعنی ایشان بند ولایت اهل بیت هستند.

صالحین تمام ابعاد وجودیشان ، حتی درجات ایمانشان بند ولایت اهل بیت است. در واقع ایشان تا بند ولایت امام نباشند ، نمی توانند صالح باشند و برای آینده کار کنند.

4-«ان الذین امنواوعملواالصالحات واخبتواالی ربهم اولئک اصحاب الجنۀهم فیها خالدون» (سوره هود آیه 23)

«آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند به درگاه خدای خود خاضع و خاشع گردیدند آنها البته اهل بهشت جاویدند و در آن بهشت ابدی متنعم خواهند بود.»

دیگر ویژگی صالحین که در این آیه بیان شده است ، خضوع و خشوع داشتن ایشان است.

کسی که با تمام ابعاد وجودیش بند ولایت اهل بیت باشد ، به طور یقین خصوصیات و رفتارهایی از خود نشان می دهد که همان خصوصیات و رفتار اهل بیت است و مرّضی خداوند است.در این آیه معنی دیگر «اخبتوا» تسلیم شدن است. تسلیم شدن یعنی هماهنگ بودن . از این آیه اینطور می توان نتیجه گرفت که : صالحین کسانی هستند که خودشان را با امام و برنامه های امام هماهنگ می کنند.یعنی ایشان با کل برنامه های خداوند در نظام عالم هماهنگ هستند،به همین دلیل می توانند درپیاده کردن کل برنامه های نظام عالم در عمق عالم (دنیا) بسیار موثرباشند.

5- «ان الذین امنوا و عملوا الصالحات انا لا نضیع اجرَ مَن احسَن عَمَلاً» (سوره کهف آیه 30)

«آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند ما هم اجر صالحین را ضایع نخواهیم گذاشت. کسانی که عمل احسن انجام داده اند.»

صالحین در این آیه کسانی معرفی شده اند که عملشان ، عمل احسنه است. یعنی عملی که برای برپایی ظهور امام زمان خاصیت دارد.

این مطلب از آیه 18 سوره زمر گرفته می شود :«فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» « بشارت بده به آن دسته از مردم که صحبتهای مختلف را می شنوند و از بین آنها احسنه را انتخاب می کنند.»

این معنا از این آیه در صورتی درست است که (فیتبعون حسنه) باشد. ولی در این آیه آمده است (فیتبعون احسنه) معنای این آیه چیز دیگری باید باشد. باید به صورتی معنا کنیم که احسنه جلوه کند.

باید بگوییم ، که بشارت بده به آن دسته از مردم که کلام حسن و مطالب حسن را می شنوند و از بین مطالب حسن ، احسن را انتخاب می کنند. مطالب حسنه و حسنات را می شنوند و از بین حسنات ، احسنه را انتخاب می کنند. در واقع شما در بین خوبها می توانی خوبتر را انتخاب کنی. در احادیث داریم که حسنه ولایت اهل بیت است. از جمله از امام صادق(ع) دربارهء آیه،مَن جاءَبالحَسَنةِ(فَله خیرٌمنها وهُم من فَزَعٍ یومئذٍ آمنونَ) .(هر کسی نیکی به میان آورد،پاداشی بهتر از آن خواهد داشت،وآنان از هراس آن روز ایمنند.)سئوال شد: آن حسنه ای که هر کس آن را بیاورد،از هراس روز قیامت در امان است ،چیست؟فرمود آن حسنه ولایت ما ومحبت ماست. /تفسیر فرات کوفی ص 139.

ما وظیفه داریم حسنات (کلام اهل بیت) را بشنویم و احسن آن را انتخاب کنیم. این اهل بیت هستند که احسنه را تعیین می کنند. و ما وظیفه داریم از احسنه ای که اهل بیت تعیین کرده اند پیروی کنیم. ما به اصطلاح شیعیان، عموم مان محب اهل بیت هستیم و آنطور که خودمان بخواهیم ، سعی می کنیم که محبت بورزیم و اهل بیت را نصرت کنیم ، این درست نیست. ما نه تنها مأمور به این موضوع نیستیم ، بلکه مأمور به این هستیم که نظر اهل بیت را متوجه بشویم و آنطور که خودشان می خواهند نصرتشان کنیم.

در این زمان افراد مومن عموماً دنبال حسنات هستند. در طی هفته نماز می خوانند ، روزی یک جزء قرآن هم می خوانند و هر روز صدقه می دهند یا دنبال این هستند که در احادیث چه اخلاقیاتی خوب است و سفارش شده است ، همان را انجام دهند. ایشان احسنه چه انجام می دهند؟ تمام وظایفی که در آیات و احادیث ذکر شده حسنه است ولی شما احسنه چه انجام می دهید؟ در این زمان احسنه ، برپایی ظهور امام زمان است. این بشارت برای کسانی است که دنبال برپایی ظهور امام زمان باشند آنها مشمول این آیه می شوند که : «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

6- «وعدالله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امناً یعبدوننی...... » (سوره نور آیه 55)

«و خدا به کسانی از شما بندگان که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده وعده فرموده که در زمین خلافت دهد چنانچه امم صالح پیغمبران سلف جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت ، دین پسندیده آنان را بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند، و به همه ایشان بعد از خوف ایمنی کامل دهد و ...... »

این آیه مربوط به بعد از ظهور است که خداوند دین مرّضی خود را توسط امام زمان و یارانشان ،که همان صالحین هستند، بر همه ادیان درملک عظیم خود تمکین و تسلط می بخشد.در واقع صالحین تحت ولایت ولی عالم،مجری پیاده شدن رفتارهای مورد پسند خداوند به عنوان دین مرضی در عمق عالم هستند.

صالحین به گونه ای عمل می کنند که مورد رضایت خداوند واهل بیت است.ایشان بر اساس دین مرضی خداوند،عمل می کنند.دین مرضّی را خداوند،طبق آیه 3 سوره مائده،دین کامل اسلام معرفی می کند.( الیومَ اَکمَلتُ لَکم دینکُم واتممتُ علیکُم نِعمتی وَرَضیتُ لکم الاسلامَ دیناً..).

نتیجه اینکه: رفتار،عمل،روش وصادره های صالحین به گونه ای است که مورد رضایت خداوند بوده ودین ایشان که دین مرضّی ومورد تأیید خداوند است،در ملک عظیم اهل بیت ، به عنوان یک رفتار کامل وجامع توسط امام زمان تمکین داده می شود واین رفتار وفعلشان الگویی برای تمام خلایق،در ملک عظیم ودر آیندهء بعد از آن خواهد بود.

7- «ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه» (سوره بینه آیه 7)

«و آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند به حقیقت آنان بهترین اهل عالم هستند.»

در این آیه خداوند به عنوان یک خبر می فرماید : ای انسانها صالحین کسانی هستند که من آنها را بهترین اهل عالم می دانم ، تک تک شما انسانها باید سعی کنید بهترین اهل عالم شوید. باید سعی کنید در زمره صالحین قرار گیرید. سعی کنید برای آینده و برای برپایی ظهور کار کنید.

ما انسان ها در دنیا برای مأموریت آمده ایم.مأموریت مهمی که خداوند برعهده ما گذاشته است وما نسبت به آن عهد ومیثاق بسته ایم.(10) طبق حدیث ذیل آیه 172 سوره اعراف(11) ما دردنیا آمده ایم،تا اهل بیت وبه خصوص امام زمان را در برپایی ظهورشان وآینده بعد از آن یاری ونصرت کنیم.

خداوند در این آیه،می فرماید: شما باید همانند صالحین برای آینده وبرپایی ظهورامام زمان عمل کنید وزمینه ساز ظهور باشید تا جزو بهترین اهل عالم قرار گیرید.

8- «والذین امنوا و عملوا الصالحات سندخلنهم جنات تجری من تحتهم الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلنهم ظلاً ظلیلاً» (سوره نساء آیه57)

«آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند به زودی در بهشتی در آوریم که نهرها از زیر درختانشان جاری است و در آن زندگانی جاوید کنند و بر آنها در بهشت جفتهای پاکیزه است و آنان را به سایه رحمت ابدی خود درآوریم.»

در این آیه خداوند از خصوصیات بهشتی که به صالحین تعلق می گیرد صحبت فرموده است.در حقیقت جایگاه صالحین راخداوند در این آیه توصیف کرده است.

9ـ إنَ الَذینَ امنوا وَالذّینَ هادوا والنصاری والصابئینَ مَن امنَ با لله والیومِ الاخروعَمَل صالِحاً فَلهُم اجرَهُم عندَ رَبهِم ولا خوفٌ علیهم ولا هم یَحزَنون. (سوره بقره آیه 62)

«هر مسلمان ویهود ونصارا وستاره پرست که از روی حقیقت به خدا وروز قیامت ایمان آورد وعمل صالح انجام دهد،البته ازخدا پاداش نیکو یابدو هیچ گاه بیمناک واندوهگین نخواهد بود.»

یکی دیگر از خصوصیات صالحین را خداوند درآخر این آیه آورده است.اینکه ایشان هیچ ترس وبیمی وهیچ غم واندوهی در وقایع گذشته وآینده ندارند.

با توجه به آیات قرآن،وقتی مراحل حوادث آینده رابررسی می کنیم،با شدت وعظمت وعجایب صحنه های آخرالزمان مواجه می شویم.واین سئوال پیش می آید که آیا برای نجات پیدا کردن وسرافراز شدن در این صحنه ها راهی وجود دارد.آیا ما هم می توانیم جزوکسانی باشیم که در این صحنه ها ووقایع بزرگ آخرالزمان هیچ خوف واندوهی ندارند وهیچ آسیبی نمی بینند واز مواهب بعد از ظهوربهره مند می گردند.

وقتی به قرآن می نگریم،می بینیم،خداوند راه حل عبور از این صحنه ها،در کمال سلامت وامنیت وشادی را درآیه38 سوره بقره بیان کرده است.

.....فَإما یأتیَنَکُم منی هدیً فَمن تبَعَ هُدایَ فلا خوفٌ علیهِم ولا هم یَحزَنون.

.....تا آنگاه که از جانب من راهنمایی برای شما آید،پس هرکس از او تبعیت کند هرگز بیمناک واندوهگین نخواهد شد.

دراین آیه خداوند راز خوف واندوه نداشتن در حوادث ووقایع بزرگ آینده راتبعیت کردن از هدایت مطرح می کند.ومی فرماید در صورت تبعیت کردن شما از هدایتی که برایتان می فرستم،هیچ خوف واندوهی دچار شما نمی شود.

در آیه 62 سوره بقره،خداوند می فرماید:صالحین کسانی هستند که هیچ خوف واندوهی در وقایع وحوادث عظیم آینده ندارند.صحنه های آخرالزمان با این شدت و عظمتی که دارد،آنان رابیمناک وترسان نمی سازد.یعنی ایشان دقیقاً از هدایتی که برایشان فرستاده شده به طور کامل تبعیت کرده اند.

تبعیت، یعنی پیروی از امیال.یعنی علاوه بر پیروی در اخلاق وگفتار،انسان از امیال ونیات اهل بیت وبعد از آن از انبیاء ورسولان هم پیروی داشته باشد.

دوستان اگر بخواهیم همانند صالحین خوف واندوهی در وقایع بزرگ وبسیار سخت آخرالزمان،نداشته باشیم،باید از اهل بیت وبعد از ایشان از انبیاء ورسولان تبعیت داشته باشیم.ما در زمانه ای هستیم که ولی عالم امام زمان ولایت دارند.وما باید از ایشان تبعیت کامل داشته باشیم.وقبل از ایشان،از صالحینی که رجعت می کنند باید تبعیت داشته باشیم.به طوری که این تبعیت کردن جزئی ازفرهنگمان شود.جزئی از زندگیمان شود. ببینیم ایشان چه دوست دارند،ما همان را انجام دهیم.میل ایشان را در عمل خود بیاوریم.به تبعیت از ایشان بها بدهیم.تا انشاءالله ایشان مارا واجد چنین رفتاری کنند.در این صورت است که انسان می تواند،به سلامت وقایع آخرالزمان رابدون هیچ خوف واندوهی پشت سر گذارده وسرافراز ،از مواهب بعد از ظهور امام زمان بهره مند گردد.

10- «یومنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین» (سوره آل عمران آیه 114)

«ایمان به خدا و روز قیامت می آورند و امر به نیکویی و نهی از بدکاری می کنند و در نیکوکاری می شتابند و آنها از صالحین هستند.»

دراین آیه،خداوند چند خصوصیت صالحین را مطرح می کند،از جمله اینکه ایشان در خیرات سرعت می گیرند.در آیاتی دیگراز جمله آیه 148 سوره بقره (12) نیزداریم که خداوند می فرماید:در خیرات سبقت بگیرید.

این خیرات چیست که خداوند درقرآن مارابه سرعت وسبقت گرفتن درآن سفارش می کند.طبق آیات قرآن ماوظیفه داریم که دنبال خیرات باشیم وبه خیرات بپردازیم.این خیرات چیست که اگر کسی درآن سرعت وسبقت بگیرد وواجد این قسمت از آیه شود،جزو صالحین به حساب می آید. جزو السابقون می شود.

السابقون کسانی هستند که در خیرات از دیگران سبقت وسرعت می گیرند.خیرات همان افعالی است که السابقون به آن مقید بودند.خیرات همان افعالی است که صالحین به آن مقید بودند وهستند.یعنی همان کارهایی که در راستای ظهور انجام می دهند.

با بررسی زندگی ایشان،بر اساس آیات واحادیث این موضوع بر می آید که:تمام افعال ایشان در راستای برپایی ظهوروآینده بعد از آن بوده وهست.واز نظر خداوند واهل بیت ، به این نوع افعال ،که تحت ولایت ولی عالم باعث برپایی ظهوروآینده بعد از آن می شود،خیرات گفته می شود.(13) وبزرگترین خیر در این زمان،برپایی ظهور امام زمان است.شما رفتارهای ابراهیمی را بخوان،صفات ابراهیمی رابخوان،همان صفات یاوران مهدی است.شما صفات عیسی را بخوان،همان صفات یاوران مهدی است.یاوران مهدی السابقون هستند وصفات یاوران مهدی ،صفات السابقون است.لذا اینکه خداوند می فرماید:فاستَبقوا الخیرات یا یسارعون فی الخیرات،یعنی دربین خلایق،قبل از ظهور امام زمان خیراتی پخش می شود،که این خیرات همان افعالی است که صالحین از قبل باعثش بودندودر آن زمان به صورت نعمت دربین خلایق پخش می شود.(14) به همین دلیل خداوند می فرماید: در خیرات از یکدیگر سرعت وسبقت بگیرید.یعنی در نعماتی که قبل از ظهور بابش باز می شود وباید ازآن در راستای برپایی ظهوراستفاده کرد.

مابه این سرعت وسبقت گرفتن در خیرات امر شده ایم.ما امر شده ایم که آماده شویم به سرعت وسبقت گرفتن،در مقوله خیرات.ما چه مقدماتی راباید در خودمان آماده کنیم؟چه شرایطی را باید داشته باشیم؟کدام یک از من وشما زود تراز دیگران خیرات را دریافت می کند؟ما باید بر اساس این مباحث نظری یک رفتار عملی رادر جامعه عرضه کنیم. در حالیکه رفتار ماوفرهنگ ما درجامعه مناسب خیرات آخرالزمان نیست.

[ شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ] [ منتظران مهدی(عج) ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
امکانات وب

كد ماوس


Pichak go Up

.

دریافت كد از حرم تولز

.

قرآن آنلاین

http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG